بخواه تا غزلی با ردیف درد بگویم

امیر عامل

 

بخواه تا غزلی با ، ردیف درد بگویم

زمانه با دل تنگم ، هر آنچه کرد بگویم

بخواه تا که ببندم ، در دروغ به رویت

تمام حرف دلم را ، برای مرد بگویم

اگر چه هست زمستان ، نگیر سبزی فکرم

مخواه تا که برایت حدیث زرد بگویم

نمیشود که بگویم ، چقدر خسته راهم

نمی شود که غمم را ، به همنبرد بگویم

به جان گرمی مهرت ، مخواه تا که هماره

تمام عمر حکایت ، به فصل زرد بگویم

بخواه پر بکشم در فضای سنگی این شهر

از آسمان دگر گون لاجورد بگویم

کسی نخواست که زخم مرا به خون بنویسد

مگر به باد بپیچم ، مگر به گرد بگویم

تمام شد غزل اما نخواستی که برایت

یکی دو تا غزل ای دل ، به سبک درد بگویم

امیر عاملی


منبع این نوشته : منبع
بگویم ,بخواه ,تمام ,بگویم بخواه